عنوان(مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSA-S))

شیوه نمره گذاری این پرسشنامه دارای 14 سوال بوده و هدف آن بررسی میزان احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی افراد (تنهایی رمانتیك، تنهایی خانوادگی، تنهایی اجتماعی) می باشد. روایی و پایایی در پ‍ژوهش جوكار و همكاران (1390) روایی و پایایی این پرسشنامه مورد آزمقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)||اف اِکس40092099|fxh874881|مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSAS), احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSAS)
هم اکنون فایل با مشخصه ی مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSA-S) وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

شیوه نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 14 سوال بوده و هدف آن بررسی میزان احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی افراد (تنهایی رمانتیك، تنهایی خانوادگی، تنهایی اجتماعی) می باشد.

روایی و پایایی

در پ‍ژوهش جوكار و همكاران (1390) روایی و پایایی این پرسشنامه مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج همبستگی این مقیاس با سایر مقیاس هانشان دهنده روایی همگرا و افتراق مطلوب این پرسشنامه بود.. همچنین برای پایایی آن از ضریب آلفای كرونباخ استفاده شد و مقدار این ضریب برای ابعاد این پرسشنامه در جدول زیر ارائه شده است:

بعد

آلفای كرونباخ

تنهایی رمانتیك

92/0

تنهایی خانوادگی

84/0

تنهایی اجتماعی

78/0

*******************************

منبع: جوكار، بهرام، سلیمی، عظیمه، (1390)، وی‍ژگی های روانسنجی فرم كوتاه مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان، مجله علوم رفتاری، دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، ص ص 317-311.

*******************************


مطالب دیگر:
📖جزوه تئوری حسابداری دکتری📖پاوربوینت به زبان لاتین با موضوع Introduction to heap and heap sort📖پاورپوینت اصول اساسی برنامه نويسی به زبان اسمبلی📖راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی زنان📖راهکارهای نهادهای کیفری در پیشگیری از بزه دیدگی زنان📖راهکارهای پیشگیری پس از بزه دیدگی زنان📖راهکارهای پیشگیری از خشونت علیه زنان📖تاثیر شرایط تاریخی و سیاسی بر اقامه نماز جمعه و فتاوای فقها📖بررسی ادله و اقوال حکم به وجوب و حرمت نماز جمعه در فقه امامیه📖بررسی اقوال و ادله قائلین به وجوب تعیینی و تخییری نماز جمعه از دیدگاه فقهای امامیه📖حکم نماز جمعه از دیدگاه مذاهب اربعه📖مبانی نظری اینترنت اشیا📖پاورپوینت درس و کتاب برنامه سازی پیشرفته📖گزارش کارآموزی مراحل اجرای ساختمان های سنتی با مصالح بنایی📖مقاله با عنوان استفاده از تکنولوژی آموزشی در آموزش بزرگسالان📖پاورپوینت مدیریت اعتبارات و موجودی کالا فصل یازدهم کتاب مدیریت مالی نوین استفان📖خلاصه کتاب توسعه و تضاد📖پاورپوینت تعیین شیوه رفتار هزینه ها📖توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی اطراف شهرهای بزرگ📖مبانی نظری توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی اطراف شهرهای بزرگ📖پروپوزال توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی اطراف شهرهای بزرگ📖پرسشنامه توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی اطراف شهرهای بزرگ📖استفاده از سرمایه های اجتماعی سکونتگاه های غیررسمی در توانمندسازی آنها📖مبانی نظری استفاده از سرمایه های اجتماعی سکونتگاه های غیررسمی در توانمندسازی آنها📖پرسشنامه استفاده از سرمایه های اجتماعی سکونتگاه های غیررسمی در توانمندسازی آنها