عنوان(پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان) فرم بلند 160 سوالی)

روایی:دارد پایایی:دارد نمره گذاری وتفسیر : دارد منبع: دارد روایی و اعتبار اعتبار آزمون- آزمون مجدد گزارش شده در راهنمای آزموناز 0/70 تا 0/93 و ضریب همسانی درونی از 0/74 تا 0/93 متغیر بوده است. بل (1962) ضرایب اعتبار را برای خردهمقیاسهای سازگاری در خاپرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان) فرم بلند 160 سوالی||اف اِکس40248830|fxh874881|پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان) فرم بلند 160 سوالی,پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان) فرم بلند ,پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان) ,پرسشنامه ,سازگاری بل (فرم بزرگسالان) فرم بلند 160 سوالی
هم اکنون فایل با مشخصه ی پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان) فرم بلند 160 سوالی وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: داردروایی و اعتبار

اعتبار آزمون- آزمون مجدد گزارش شده در راهنمای آزموناز 0/70 تا 0/93 و ضریب همسانی درونی از 0/74 تا 0/93 متغیر بوده است. بل (1962) ضرایب اعتبار را برای خردهمقیاسهای سازگاری در خانه، سازگاری بهداشتی، سازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی، سازگاری شغلی و برای کل آزمون به ترتیب 0/91، 0/81، 0/88، 0/91، 0/85 و 0/94 گزارش کرده است. همچنین این آزمون روایی بالایی در تشخیص گروههای بهنجار از نوروتیک و همبستگی با آزمون شخصیت آیسنک نشان داده است (بل، .(1962

این پرسشنامه توسط بهرامی احسان (1371) بعد از ترجمه و ویرایش بر روی 200 نفر به صورت تصادفی اجرا شد. اعتبار این آزمون با روش آلفای کرونباخ براساس 80 سؤال که تأمینکننده تمام بخشهای قابل محاسبه از قبیل سازگاری کل، سازگاری در خانه، سازگاری بهداشتی، سازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی و سازگاری شغلی یا تحصیلی بود، محاسبه گردید و ضریب آلفای آن معادل 0/89 بهدست آمد. در پژوهش دیگری که در سال 1374 توسط عبدیفرد بر روی 15 نفر از دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مشهد صورت گرفت. اعتبار آزمون 80 سؤالی بل با روش ضریب آلفای کرونباخ، 0/88 بهدست آمد
روایی پرسشنامه از دو طریق بدست آمده است: اول اینکه سؤالهای هر یک از بخشهای پرسشنامه، در محدودهای انتخاب شدند که اختلاف آنها، بین 50 درصد بالایی و پایینی در توزیع نمرات بزرگسالان مشهود باشد، لذا در اینفرم پرسشنامه تنها مواردی ذکر شدهاند که تمایز صریح بین دو گروه کاملاً متفاوت را نشان میدهد. دوم اینکه، پرسشنامه در نتیجه تلاشهای متخصصین با بزرگسالان، مبنی بر انتخاب گروههایی از افراد بدست آمده است که در محدوده » بسیار خوب و بسیار ضعیف« سازگاری داشتهاند و همچنین تعیین حدودی که پرسشنامه میتواند در بین آنها تمایز ایجاد کند


مطالب دیگر:
📂پاورپوینت آماده: تقویت و بهسازی سازه های بتنی با مصالح FRP مفاهیم و کاربرد📂پاورپوینت آماده: تکنیک های نورپـــردازی داخلی و خارجی دیمرها دفیوزها منابع نور📂پاورپوینت آماده: بررسی اثربخشی تجهیزات Overall Equipment Effectiveness (OEE)و شاخص های آن📂پاورپوینت آماده: بررسی انواع فرآیندهای آبکاری plating📂پروژه آماده: بررسی انواع مبدلهای حرارتی لاملا📂پروژه آماده: شبکه حسگر بی سیم و بررسی کدینگ شبکه در شبکه های حسگر بی سیم📂پروژه آماده: بررسی روش های کاهش و صرفه جویی انرژی در ساختمان📂پروژه آماده: بررسی و مدل سازی تخلیه الکتریکی در عایقهای الکتریکی📂پروژه آماده: بررسی انواع کلکتورهای خورشیدی solar colector📂پروژه آماده: بررسی لحیم کاری سخت آلیاژهای آلومینیوم سری 3000 و پارامترهای موثر در آن📂پروژه آماده: معرفی کامل و بررسی ویژگی ها و راه های تشخیص باکتری لژیونلا📂پروژه آماده: بررسی و کشف ناهنجاری و تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری📂پروژه آماده: بررسی مدل های تعالی سازمانی (EFQM)📂پروژه آماده: مبلمان شهری و فضاهای شهری و تاثیر اقلیم بر طراحی شهری در ایران📂پاورپوینت آماده: مطالعه و بررسی استفاده از پوست پسته به عنوان تقویت کننده در کامپوزیت📂پروژه آماده: اصول و چارچوب برون¬سپاری فعالیت های فناوری اطلاعات (IT)📂پروژه آماده: بررسی مدیریت انرژی در خودروهای هیبریدی📂پاورپوینت آماده: بررسی مديريت ترافيک در شبکه📂پروژه آماده: بررسی مديريت ترافيک در شبکه📂پروژه آماده: بررسی مديريت منابع در رايانش ابري و مقايسه محاسبات ابري با محاسبات مشبک📂پروژه آماده: مشخصه¬سازی نانوکامپوزیت های نانوکلی سیمان با الیاف کنف📂پروژه آماده: مطالعه و بررسی استفاده از پوست سخت پسته به عنوان تقویت کننده در کامپوزیت ها📂پروژه آماده: بررسی و مقایسه مدیریت و بهره وری نیروی کار و اخلاق کار و کیفیت خدمات در شرکت های خص📂بررسی ملاحظات طراحی در سازه های پوسته ای بتنی (استوانه ای و زین اسبی) و مدلسازی گنبد در نرم افزار📂پروژه آماده: بررسی نظام مهندسی ارزش به همراه نمونه موردی بکارگيری نظام مهندسی ارزش در پروژه های