عنوان(پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور)

دانلود با روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخصات فایل تعداد صفحات5حجم132/174 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل تفسیر پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز مقیاس دلبستگی بزرگسالان چگونگی ارزیابی فرد از مهارتهای ارتباطی و سبک رابطه ی صمیمانه ی وی را مورد پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور||اف اِکس42081550|fxh874881|پرسشنامه دلبستگی ایمن,پرسشنامه سبک های دلبستگی,پرسشنامه سبک دلبستگی aaq,پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان,پرسشنامه سبک های دلبستگی هازن و شیور,روش نمره گذاری پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان,ابعاد و مولفه های پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان
هم اکنون فایل با مشخصه ی پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود با روایی و پایایی و روش نمره گذاری


مشخصات فایل
تعداد صفحات5حجم132/174 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
تفسیر پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز

مقیاس دلبستگی بزرگسالان چگونگی ارزیابی فرد از مهارت‌های ارتباطی و سبک رابطه ی صمیمانه ی وی را مورد بررسی قرار می‌دهد، دارای 18 عبارت است که پاسخ دهندگان در یک مقیاس لیکرت 5 درجه ای میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر یک از عبارات زیر بیان می‌کنند.این پرسشنامه دارای سه زیر مقیاس: وابستگی، که میزان اطمینان و تکیه کردن آزمودنی به دیگران را نشان می‌دهد، زیر مقیاس نزدیکی، که میزان صمیمیت و نزدیکی عاطفی آزمودنی با دیگران را می سنجد و زیر مقیاس اضطراب که میزان نگرانی فرد از طرد شدن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. به هر یک از زیر مقیاس‌ها 6 عبارت اختصاص یافته است. برای بدست آوردن نمرات مربوط به هر زیر مقیاس،امتیاز عبارات مربوط به آن را با هم جمع کرده و بر تعداد عبارات (6) تقسیم می کنیم.

آزمودنی ها بر مبنای نتایج به دست آمده، در یکی از سه گروه دارای سبک دلبستگی: ایمن،اضطرابی و اجتنابی جای می‌گیرند.
سبک دلبستگی ایمن: افرادی که امتیاز آنها در زیر مقیاس نزدیکی و وابستگی بالاتر از متوسط ودر زیر مقیاس اضطراب کمتر از متوسط است.
سبک دلبستگی اضطرابی: افرادی که امتیاز آنها در زیر مقیاس اضطراب بالاتر از متوسط و در زیر مقیاس‌های نزدیکی و وابستگی متوسط است.
سبک دلبستگی اجتنابی: افرادی که امتیاز آنها در هر سه زیر مقیاس پایین است(کولینز و رید،1990).


روایی و پایایی پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان

ضریب پایایی بازآزمایی این آزمون برای هر یک از سه زیرمقیاس نزدیکی، وابستگی و اضطراب به ترتیب68 ٪، 71 ٪،52 ٪ گزارش شده است.کولینز و رید (1990 ) نشان دادند که زیر مقیاس‌های نزدیک بودن (C)، وابستگیD)) و اضطراب (A) در فاصله ی زمانی 2 ماه و حتی 8 ماه پایدار ماندند. با توجه به اینکه مقادیر آلفای کرونباخ در تمامی موارد مساوی یا بیش از80 ٪ است، میزان قابلیت اعتماد بدست آمده بالا است. در ایران نیز میزان قابلیت اعتماد با استفاده از روش آزمون-آزمون مجدد به صورت همبستگی بین دو اجرا بر روی نمونه‌ای با حجم 100 نفر آزمودنی، نتایج حاصل از دو بار اجرای این پرسشنامه با فاصله‌ی زمانی یک ماه از یکدیگر بیانگر آن بود که تفاوت بین دو اجرای مقیاس‌ها ((C) (D) (A در RAAS معنادار نبوده است و این آزمون در سطح 95 ٪ قابل اعتماد است، اما با توجه به همبستگی بین نتایج دو اجرا، زیر مقیاس A قابل اعتماد ترین(75 ٪ = r) است و در درجه بندی زیر مقیاس C قابل اعتماد است (57 ٪ = r) و D کمترین میزان قابلیت اعتماد را در بین این سه زیر مقیاس دارا بوده است (47 ٪ = r). از سوی دیگر با محاسبه ی آلفای کرونباخ مشخص شد که زیر مقیاس اضطراب A)) بیشترین قابلیت اعتماد (74 ٪ ) و وابستگی (D) کمترین قابلیت اعتماد ( 28 ٪ ) را دارد و قابلیت اعتماد زیر مقیاس نزدیک بودن در حد متوسط ( 52 ٪ ) است که نتایج با بررسی از طریق بازآزمایی هماهنگ بوده است(کولینز و رید،1990).

اولين بخش پرسشنامه مورد استفاده در اين تحقيق پرسشنامه سبک های دلبستگی است است كه شامل سه خرده مقیاس (نزدیکی، وابستگی و اضطرابی) مي باشد و براي سنجش پايايي آن از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شده است كه نتايج آن به شرح جدول زير مي باشد.
جدول (3-1) آزمون آلفاي كرونباخ بر روي متغیر سبک های دلبستگی
متغیر تعداد گویه ضريب آلفا كرونباخ
سبک های دلبستگی 18 30٪


چنان كه در جدول (3-1) مشاهده مي كنيم ضريب آلفاي به دست آمده براي سبک های دلبستگی 30٪ بوده که این مقدار قابل قبول است.


"

مطالب دیگر:
📝پاورپوینت شناخت موتورهای دوار📝پاورپوینت شناخت هارپ📝پاورپوینت شناخت هوش مصنوعی📝پاورپوینت شناسایی و مقابله با ویروس های کامپیوتر📝پاورپوینت شیمی آلی📝پاورپوینت شیمی فیزیک 1📝پاورپوینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی📝پاورپوینت شیوه های آسيب شناسي تربيت ديني📝پاورپوینت شیوه های جستجوی موثر در اینترنت📝پاورپوینت صادرات خاویار📝پاورپوینت صمغ گیری خشک از روغن های گیاهی 📝پاورپوینت صنعت در عهد ساسانیان📝پاورپوینت صورت جريان وجوه نقد📝پاورپوینت صورت های مالی تلفيقی📝پاورپوینت ضرب المثل های عامیانه📝پاورپوینت ضربان ساز مصنوعی📝پاورپوینت ضرورت پژوهش های دانش آموزی📝پاورپوینت ضرورت و روش هاي اداره کلاس چند پایه📝پاورپوینت طراحی و اجرای برنامه ریزی استراتژیک📝پاورپوینت طراحی و پياده سازی زبان های برنامه سازی📝پاورپوینت طراحي سازمان از منظر ارگونومي کلان📝پاورپوینت طراحي سيستم های حمل و نقلی📝الکتروفورز (Electrophoresis)📝پوستر HSK 1234 زبان چینی📝ست کرمانجی سری 4 آپدیت جدید ویژه شهریور ماه